ПЉЕВАЉСКОЈ ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ ПРИЈЕТИ ОПАСНОСТ ДА НЕ НАПЛАТИ КОНЦЕСИОНУ НАКНАДУ НА ШУМЕ У ПЕРИОДУ ОД 2012. ДО 2017. ГОДИНЕ

0
367

Балвани замакли; 4,5 милиона евра не наплаћено

Судећи по дешавањима са „Вектром Јакић“, пљеваљска локална управа ће највјероватније остати без 4,5 милиона евра накнаде за коришћење шума. Дуг поменуте компаније према држави је 6.392.405,00 евра, од чега седамдесет процената припада пљеваљској локалној управи. Како је „Вектра Јакић“ изгубила право да користи пљеваљске шуме и како је у овој компанији на снази стечај, поменута потраживања ће бити јако тешко наплатити.

-У књиговодственој евиденцији утврдили смо да су укупне обавезе, дуг свих корисника шума по основу накнаде за коришћење шума, на дан 31.12.2020. године, утврђене на износ од 8.551.857 евра. Највећи дио дуга односи се на доспјела потраживања концесионара ДОО ,,Вектра Јакић’’ Пљевља, по основу плаћања концесионе накнаде по задужењима за период 2012-2017. године, у износу од 6.392.405,21 евра – наводи се у званичном извјештају Управе за шуме Црне Горе.

Када су у питању дугови „Вектре Јакић“ по осноу концесија на коришћење пљеваљских шума, у пљеваљској локалној управи смо добили појашњење да седамдесет одсто тог новца, припада пљеваљској општинској управи. У пљеваљаској општини кажу да се ради о износу од око 4,5 милиона евра. Поменути новац су представници локалне управе у неколико наврата покушали да наплате тако што би им Управа прихода евентуално отписала дуговања по основу пореза и доприноса, али до таквог споразума није дошло.

Када је у питању наплата концесија на шуме, у Клубу одборника Демократске Црне Горе тврде да је последњих деценија вођена изузетно лоша политика у развоју дрвопрераде и очувања шумског блага. Као последицу те политике наводе чињеницу да данас у Пљевљима нема јаке дрвопрераде, те да је локална управа остала без новчане надокнаде.

-Због недомаћинског односа према шумама као јавном добру у претходних пар деценија, шумарство нам је у проблемима, а прерађивачка индустрија заснована на домаћим природним ресурсима је стагнирала – каже одборник Бојовић и додаје да је пропадање дрвопрераде у пљеваљској општини праћено богаћењем мање групе људи и појединаца.

Бојовић каже да се прошле године јавила нада када је у питању газдовање са шумама, јер је успјешно извршена наплата концесионих потраживања за ту годину.

-Овакав извјештај веома охрабрује, бар што се тиче наплате потраживања из 2020. године, али шта је са дугом који је такође дат у овом извјештају. Наиме, ради се о дугу по основу накнаде за коришћење шума на аналитичким картицама пореских обвезника, на дан 01.03.2021. године, по извјештају Управе прихода и Управе за шуме, у износу од 8.565.312,92 евра. У извјештају се закључује да се исти састоји од крајње спорних до сигурних потраживања – каже Бојовић и истиче да постоје дугови који се тешко могу наплатити, као и да је питање да ли ће се моћи наплатити потраживање од „Вектре Јакић“.

Када је у питању „Вектра Јакић“, она је 2007. године добила концесије на коришћење већег дјела пљеваљских шума. Концесиони уговор је био потписан на рок трајања од 30 година, али је прошле године због непоштовања истог раскинут. Потраживања од ове компаније ће се тешко наплатити, јер је ,,Вектра Јакић” у стечају и тешко је очекивати њен опоравак.

Постоје дугови приватизованих предузећа

-Спорна потраживања се односе на дуговања по основу накнаде за коришћење шума. Она датирају још из времена функционисања акционарских предузећа у државном власништву, која су касније била предмет приватизације или стечаја и на дуговања по основу концесионе накнаде привредних субјеката који се налазе под статусом правних лица у стечају или неактивних правних лица – појаснио је Бојовић и додао да проблеми у вези са наплатом концесија на шуму дуго трају и да су почели још прије него што је „Вектра Јакић“ добила концесије на коришћење пљеваљских шума.

ОДГОВОРИ

Унеси коментар!
Please enter your name here