СВОЈУ ЧАСТ, УГЛЕД И ДОСТОЈАНСТВО ОДБРАНИЋЕМО СВИМ ДОЗВОЉЕНИМ СРЕДСТВИМА

1
427

Реаговање менаџмента Рудника угља Пљевља

СВОЈУ ЧАСТ, УГЛЕД И ДОСТОЈАНСТВО ОДБРАНИЋЕМО СВИМ ДОЗВОЉЕНИМ СРЕДСТВИМА

Поводом текстова објављених у штампаним и електронским медијима дана 14.05.2021. године, а који се тичу позива Извршног директора РУПВ Милана Лекића да „бивши чланови менаџмента Компаније одустану од високих отпремнина“, користимо прилику да одговоримо на начин примјерен објављеном тексту.

Поштовани господине Лекићу,

Уз позив „бившим“ члановима менаџмента на одустанак од отпремнина, најавили сте и „испитивање законитости таквих потраживања (?) “ а под паролом своје „професионалне обавезе, као друштвено одговорних људи, “ најавили „испитивање законитости досадашњег рада“ чланова менаџмента, те истима истовремено упутили поруку у виду пријетње „да умјесто исплате отпремнина поднесете кривичне пријаве“.  А све ово у оквиру реаговања и афирмације ставова Синдикалне организације РУПВ о моралним вриједностима и примјеренијој употреби тих средстава за опоравак здравственог система и ламентирања над судбином запошљених у овој Компанији.

Извршни директоре Лекићу, Ваш приступ и поруке које сте упутили члановима менаџмента РУПВ није примјерен професионалним дометима и  капацитетима било ког пословног човјека који се држи основних пословних принципа, а камо ли првог менаџера једне од најугледнијиг компанија у Црној Гори. То би се могло очекивати од неког политиканта са искуством у „струци“, али не и од нашег некадашњег колеге.Ваш покушај дасвојеврсном уцјеном унапријед дискредитујете своје некадашње колеге, вријеђа људско достојанство, морални и лични интегритет свих чланова менаџмента РУПВ – досадашње компаније од респекта и угледа! Такав приступ није никоме коректан, а није у Вашем нити у интересу компаније у цјелини.

Да разјаснимо.

Прво, тренутни  менаџмент РУПВ је  још увијек  званични менаџмент и није „бивши“, како Ви то рекосте, већ легални и легитимни, те све док је у мандату, односно док не буде разријешен, морате то поштовати. Нажалост Ваш приступ није примјерен функцији коју обављате, а морао би бити ако ни због чега другог, оно макар због поштовања Компаније на чијем сте челу и неспорног угледа који ужива не само у Црној Гори већ и у региону. Коректан и професионалан однос би био да сте, а нијесте, позвали актуелне чланове менаџмента на разговор и информисање по свим, па и по темама о којима је ријеч, те не бисте  дошли у ситуацију да сами са собом и са реченим синдикатом разговарате о теми која још увијек није „на столу“, а није ни у  оквиру  Ваших ингеренција и надлежности.

Друго, тема о  отпремнинама о којима говорите није активирана и то не може бити све док Одбор директора, а не Ви (дискреционо право Одбора директора, а не Ваше), разријеши, и ако разријеши, чланове менаџмента. О каквим „потраживањима“ по основу отпремнина говорите?! Да би потраживање постојало ваљда претходно за то треба да се стекну неки услови, односно да оно настане као узрочно последична веза неког правног посла и/или радње. А то се није десило, бар за сада. Зашто као свршену ствар износите претпоставке, а да се нико од лица којима то уговорено право припада није изјаснило? Штавише није ни било у прилици да се изјасни, а нисјете видовити па да знате  како би конкретна лица, у случају разрјешења, поступила нити шта је њихов појединачни интерес. Са друге стране, Ваша мишљења и/или приједлози по питању разрјешења нијесу релевантни за орган који је једино надлежан да о томе одлучује, па чуди да Вам „експерти“, иначе незаконито ангажовани по основу уговору о ђелу, на то нијесу скренули пажњу, већ узурпирате овлашћења Вама надређеног органа. О евентуалним исплатама отпремнина може бити ријечи тек када Одбор директора разријеши актуелни менаџмент. Како ће се и за шта опредијелити поједини чланови менаџмента тек ће бити познато након евентуалног разрјешења и зависно од тога „што је алтернатива“. Али када нема никаквог позива и понуде са друге стране илузорно је очекивати да ће се чланови менаџмента унапријед одрећи својих легитимних права зарад „моралисања“ Извршног директора и „галаме“ вође Синдикалне организације. Узгред, механизам уговорених отпремнина није ништа ново и мимо свијета, закона и уобичајене праксе. Он се примјењује у РУПВ од када постоје менаџерски уговори тј. од 2002. године и до сада се то поштовало без било какве „галаме“, па и поменутог синдиката који се, гле чуда, тек сада први пут огласио овим поводом!

Треће, актуелни састав менаџмента је свој рад показао и доказао кроз свој скромни допринос евидентним резултатима пословања, стања и угледа Компаније, што је најадекватнији одговор на Ваше исинуације о евентуалном преиспитивању законитости рада постојећег састава менаџмента. Уосталом, и овђе сте прекорачили своја законска и статутарна овлашћења и надлежности. Очито не знате да Извршни директор нема та овлашћења. Наџорна и контролна функција над менаџментом и Друштвом у цјелини  је у надлежности Одбора директора, а за преиспитивање евентуалних незаконитости у раду и пословању надлежна је Скупштина акционара која, у складу са Законом о привредним друштвима, може ангажовати независне експерате. Није случајно што је Закон баш на такав начин уредио ово питање. А шта сте Ви урадили? На своју руку сте, неовлаштено, ангажовали „експерте“ без стручих знања и без дана корпоративног искустава да у својству „трећих лица“, супротно законским прописима, „чепркају“ по законом заштићеној званичној документацији Друштва и персоналној документацији чланова менаџмента, е да не би ли нашли што компромитујуће!? На тај начин сте, супротно закону, неовлашћено „трећим лицима“ ставили на располагање званичну документацију, евиденције Друштва и личне податке запослених. Са друге стране, нити Ви нити Ваши „експерти“ немате довољно знања, стручности, искуства ни компетенција за истраживања такве врсте, а можемо са сигурношћу да претпоставимо на чију штету ће се исто окончати. Свакако бисте требали имати у виду да се  сви евентуални „незаконити“ поступци, због којих нам пријетите, морају доказати да би производили правна дејства, с тим да Ви нијесте орган легитимисан да о томе одлучује.

Черврто,  Ваши морални назори нијесу баш принципијелни када је у питању лични интерес. Наиме, нијесте саопштили јавности, о којој наводно много бринете, да је Ваша зарада уговорена у висини већој од уговорене зараде било ког члана актуелног менаџмента, са уговореним механизмом заштите у случају разрјешења (75% зараде до истека мандата)? У поређењу са отпремнинама очигледна је несразмјера у износима (износ бруто зараде и других принадлежности за 3-4 године за никакав рад).  Такође, нијесте саопштили јавности да сте незаконито уговорили накнаде агажованих „трећих лица – експерата“ у појединачним износима у висини мјесечне зараде директора сектора на период од 2 мјесеца „а најдуже до 120 радних дана“?

Пето, Ваше залагање за афирмацију ставова Синдикалне организације не можемо схватити другачије него као залагање за принципијелност у непринципијелности и малициозности лица из потписа саопштења на чије ставове се позивате, с обзиром да је и нама и Вама познато ко и како води ту синдикалну организацију. Позивање на солидарност са здравственим радницима и запошљенима у РУПВ је, најблаже речено лицемјемјерно, ако је познато и у Руднику и у широј јавности да је овај састав менаџмента дао значајан допринос реализацији донација здравственом систему кроз афирмацију корпоративне праксе друштвено одговорне компаније, али и донацијама из сопствених зарада које нијесу безначајне с тим што то нијесмо оглашавалу на сва звона. Такође, овај менаџмент се према стандарду запошљених у РУПВ односио неселективно и са дужном пажњом у складу да колективним уговором и уговорима о раду и расположивим могућностима.

Исто тако, да би били „професионалац“ и да би у свему испоштовали „свако слово закона“ морали би знати да су уговори менаџмента, као уосталом и сви уговори, ЗАКОН за уговорне стране! На Вама је само да, пошто се за то и декларативно залажете, тај закон испоштујете. Уосталом, за Компанију неће бити створена обавеза да плати нити један цент на име отпремнина уколико Одбор директора одлучи да актуелни менаџмент настави са радом у складу са закљученим уговорима а имајући у виду постигнуте резултате у претходном периоду. На то упућују и добре корпоративне праксе у свим савременим компанијама, јер је приоритетодржање континуитета успјешности, односно интерес акционара и компаније да се успјешни менаџмент не мијења. Такође, смјена цјелокупног менаџмента би представљао својеврстан преседан за који би било тешко пронаћи сличан примјер у пракси. У свих 68 година постојања Рудника угља се није десило да се цијели менаџмент или већи број менаџера замијениу једном потезу. Стога је „лопта“ у Вашем дворишту.

На крају, желећи да у најкраћем укажемо на Ваше досадашње „фаулове“ изражавамо наду да ћете промијенити свој однос према члановима менаџманта, па и ако не гајите зеру поштовања према њима, а оно да ћете, макар, бити коректни и понашати се достојанствено како то заслужује мјесто на које сте именовани, те да нећете себи,  али и Компанији „забити аутогол“.

У супротном, будуте увјерени да ћемо знати да одбранимо своју част, углед и достојанство. Свим дозвољеним средствима!

МЕНАЏМЕНТ РУПВ:

Стјепан Газдић, технички директор

Дане Чамџић, директор Сектора за развој и инвестиције

Голуб Ђондовић, директор Сектора Производња

Будислав Јаредић, директор Сектора Промет

Драган Мијатовић, директор Сектора економских послова

Мугдин Нухановић, директор Сектора за правне, кадровске и опште послове

Раденко Остојић, управник РЈ Одржавање

Драгиша Терзић, управник РЈ Транспорт

Шећер Бајровић, управник РЈ Набавка и логистика

Велимир Јањић, помоћник Извршног директора за корпоративне, регулаторне и нормативне послове

1 КОМЕНТАР

ОДГОВОРИ

Унеси коментар!
Please enter your name here