ТОПЛИФИКАЦИЈА ПЉЕВАЉА – ЗА ЧИСТА И ТОПЛА ПЉЕВЉА

0
590

Почиње пројекат Електропривреде Црне Горе

ТОПЛИФИКАЦИЈА ПЉЕВАЉА ЗА ЧИСТА И ТОПЛА ПЉЕВЉА

Извор: ИН4С

Електропривреда Црне Горе почиње реализациjу проjекта „Топлификациjа Пљеваља – за чиста и топла Пљевља“. У питању jе проjекат коjи се чека већ 40 година и на посљедњоj сjедници Одбор директора ЕПЦГ jе донио одлуку о почетку реализациjе ове инвестициjе. Ради се о изради примарног топловода од Термоелектране Пљевља, коjа ће бити топлотни извор након реализациjе еколошке реконструкциjе, до града, чиме ће се стећи услови да се постоjећа инфраструктура прикључи на топлотни извор и да се обезбиjеди перспектива да се у у другоj и трећоj фази та топлотна грана шири по граду, наводи се у саопштењу Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ).

Извршни директор ЕПЦГ Никола Ровчанин каже да о ефектима инвестициjе не треба посебно говорити.

– У питању jе децениjско чекање на здраву животну средину чиме ће Пљевља коначно, послиjе толико децениjа, створити услове за здраву животну средину гашењем броjних котларница у центру града и броjних индивидуалних ложишта. Управо на оним котама, коjе су у котлини наjниже, риjешити ће се, увjерен сам, одмах у првоj фази приликом конекциjе на постоjећу топлотну инфраструктуру више од 50 одсто проблема – каже Ровчанин.

Други ефекат jе веома важан, не само за Пљевља, ЕПЦГ, него и за државу Црну Гору, у сусрет затварања Поглавља 27 – животна средина и предприступним преговорима са ЕУ, а то jе заштита животне средине.

Трећи ефекат коjи jе веома важан за комунално предузеће коjе ће вjероватно бити снабдjевач топлотном енергиjом, коjе ће имати финансиjске ефекте. И циjена топлотне енергиjе ће бити мања за све грађане Општине Пљевља – нагласио jе Ровчанин.

Динамика реализациjе овог проjекта jе убразана и у току jе формирање комисиjе од представника ЕПЦГ, Општине Пљевља и Управа за jавне радове. Планирано jе да се почетком наредне године крене у радове а реализациjа jе предвиђења за неколико мjесеци од почетка.

Директор ТЕ „Пљевља“ Добрило Гачевић наводи да ће се дио паре одузети са построjења и магистралним водом ће се упутити према граду.

– Магистрални вод jе дужине 4,5 до 4,7 километара. Снага коjа се одузима са дубинског построjења jе топлотних 40МW.  Кључни ефекти проjекта су, поред еколошког коjи jе немjерљив за град,  и економски, односно енергетски, jер ће се дио примарне енегиjе уштедjети на све оно што се троши у граду, на гриjање и компоненте угља коjе се троше за то, биће уштеђене и подићи ће се укупна ефикасност електране као енергетског обjекта – истиче Гачевић.

Подсjећамо да ће убрзо почети еколошка реконструкциjа ТЕ „Пљевља“ чиjи проjекат jе вриjедан 54 милиона еура, приводи се краjу дио проjекта фазне рекултивациjе депониjе Маљевац вриjедности 20 милиона еура док се измjештањем Палешког потока коначно добиjа чиста риjека Ћехотина, а овим проjектима грађани ће  коначно имати чистиjа, здравиjа и топлиjа Пљевља.

ОДГОВОРИ

Унеси коментар!
Please enter your name here