ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ДАРИО ВРАНЕШ ПОДРЖАВА ПОНИШТАВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА

0
116

Вранеш: Прошло је вријеме намјештања тендера

Након што је Секретаријат за стамбено-комуналне послове, саобраћај и воде донио одлуку да поништи јавни позив за набавку пелета по субвенционисаним цијенама за грађане Пљеваља, предсједник општине Пљевља др Дарио Вранеш подржао је такву одлуку тврдећи да је вријеме намјештених тендера и сумњивих послова прошлост. Вранеш поручује да ће се интерес грађана штити и да неће дозволити пословe на штету општинског буџета, односно грађана Пљеваља који су власници општинског новца. 

-Ово није први пут да Општина Пљевља поништава неки јавни позив због сличне ситуације. Надам се да ће се одређени појединци, државни службеници и многи други који су склони незаконитим радњама и протекцијама навићи да је у Пљевљима прошло вријеме намјештених послова за одабране појединце, казао је Вранеш и истакао да грађани неће трпјети и да ће сви пријављени на вријеме добити пелет. 

-Пелет ће стићи за све грађане и ту неће бити проблема. Знам да неки желе да искористе центре моћи ван Пљеваља како би добили на незаконит начин послове са пелетом и мисле да нас могу уцијенити тако што ће се представити грађанима да ће остати без пелета. Ја вас увјеравам да неће бити тако већ да ће најповољнији понуђач бити изабран. Интерес грађана и Општине Пљевља је на првом мјесту. Волио бих да се јавни позив није морао поништити, али ни по коју цијену нећемо пристати на уцјене каже Вранеш и појашњава да је изабрани понуђач био најповољнији са цијеном. 

-Другорангирани понуђач пелета је био за 68.000,00 евра скупљи, казао је Вранеш и додао да су остали понуђачи били још скупљи. 

После завршетка рока за прикупљање понуда и спроведеног поступка за избор најповољнијег понуђача, Oпштина Пљевља – Секретаријат за стамбено комуналне послове, саобраћај и воде је одлуком од 14.03.2024. године, као најповољнију изабрао понуду локалног предузећа „Јасен“, док су понуде предузећа „Микро-Монт“, затим заједничка понуда предузећа „Јавор Интернационал“ и „Никола“, као и предузећа „Еурозокс“,оцијењене као исправне и рангиране као другопласиране, трећепласиране и четворопласиране.

Понуђач пелета „Микро-Монт“ је Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки поднио жалбу против наведене одлуке Oпштине Пљевља, због непотпуно и неправилно утврђеног чињеничног стања, повреде правила поступка и погрешне примјене материјалног права. Жалилац у жалби у битном истиче да је понуда понуђача „Јасен“ неисправна, јер пелет који је понудио не задовољава стандард квалитета А1, већ задовољава само стандард квалитета А2.

Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је рјешењем од 09.05.2024. године усвојила жалбу предузећа „Микро-Монт“ и поништила одлуку Општине Пљевља о избору најповољнијег понуђача за набавку пелета за грађане Пљеваља по субвенционираним цијенама. Општини Пљевља је наложено да у року од 15 дана отклони неправилности и о томе благовремено обавјести комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Због настале ситуације Oпштина Пљевља- Секретаријат за стамбено-комуналне послове, саобраћај и воде је 20.05.2024. године донио je Одлуку о поништењу поступка јавне набавке.

У Образложењу Одлуке о поништењу тендера се између осталог наводи да је „Јасен“ понудио пелет по цијени без ПДВ-а у износу од 440.100,00 евра, док је „Микро-Монт“ понудио пелет по цијени без ПДВ-а у укупном износу 496.503,00 евра. Понуђене цијене треће и четврто рангираних су биле знатно скупље и без ПДВ-а износиле су 536.679,00 евра и 580.165,20 евра.

ОДГОВОРИ

Унеси коментар!
Please enter your name here