РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЈЕЧУ ОБОЉЕЛИХ СТАБАЛА

0
88

Сјеку 21 429 кубика дрвета

Управа за газдовање шумама и ловиштима расписала је јавни позив за продају дрвета у дубећем стању. Поменути јавни позив се односи на сјечу и продају обољелих и сувих стабала, односно на такозвану санитарну сјечу.

-Предмет аукције је продаја дрвета у дубећем стању – санитарна сјеча у 2024. години, у подручним јединицама: Пљевља, Андријевица, Беране, Плав, Плужине, Жабљак, Гусиње, Колашин, Петњица, Мојковац и Рожаје, по газдинским јединицама, ођељењима, врстама, количини и почетним цијенама, које су представљене у табелама позива, који је објављен на сајту Управе. Наиме, предмет продаје у оквиру овог позива биће укупно 79 одјељења, укупне бруто дрвне запремине 21.429 м³, наводи се у саопштењу Управе за газдовање шумама и ловиштима.

-Позив за учешће на јавном надметању за аукцијску продају дрвета у дубећем стању је отворен за она правна лица која испуњавају опште и остале услове предвиђене позивом. Продаја дрвета у дубећем стању – санитарна сјеча за 2024. годину, вршиће се по одјељењима, јавним усменим надметањем у просторијама Управе за газдовање шумама и ловиштима-Пљевља, дана 08.04.2024. године, са почетком у 11:00 часова. Право да учествује на јавном надметању имају сва правна лица која уплате депозит у износу од 20 % од почетне цијене коштања дрвета за одјељења на која конкуришу и пријаве се за учешће на јавно надметање.

-Уплата новчаног депозита ће се вршити у благајни Управе за газдовање шумама и ловиштима Пљевља, сваког радног дана од 07 – 15 часова закључно са 08.04.2024. године до 10:00 часова, о чему ће се издати доказ о извршеној уплати. Пријава за учешће на јавном надметању и доказ о уплати депозита доставља се непосредно на архиву Управе за газдовање шумама и ловиштима Пљевља, најкасније до 08.04.2024 године до 10:30 часова. Образац пријаве за учешће на јавном надметању може се преузети у Управи за газдовање шумама и ловиштима Пљевља, сваког радног дана од 07-15 часова, као и на званичном сајту наводи се у саопштењу уз напомену да су купци дужни да са Управом за газдовање шумама и ловиштима закључе Уговоре о купопродаји предметне имовине у року од 7 дана од дана јавног надметања.

ОДГОВОРИ

Унеси коментар!
Please enter your name here